AAU Institutional Repository

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Subject "Moggaasa Maqaa Daa’immaniifi Bakkeewwan"

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Subject "Moggaasa Maqaa Daa’immaniifi Bakkeewwan"

Sort by: Order: Results:

  • Tsaggaayee, Seefuu (Addis Ababa University, 2008-07)
    Kaayyoon qorannoo kanaa xiinxala moggaasa maqaa daa’immaniifi bakkeewwanii haala qabatamaa Aanaa Walisoo akkamiin akka gaggeeffamu qaaccessuudha. Xiyyeeffannoon qoranaa kanaas maalummaa maqaa, moggaasa maqaa, faayidaafi ...

Search AAU-ETD


Browse

My Account