AAU Institutional Repository

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Subject "Makaa Haasaa Haala Afaan Oromoofi Afaan Amaaraa"

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Subject "Makaa Haasaa Haala Afaan Oromoofi Afaan Amaaraa"

Sort by: Order: Results:

  • Abarraa, Silashii (Addis Ababa University, 2016-07)
    Qaaccessa qorannoo kanaa makaa haasaa Afaan Oromoo fi Afaan Amaaraa irratti xiyyeeffata. Gaaffiiwwan makaa haasaa Afaan Oromoofi Afaan Amaaraa Aanaa Darraarratti maalfakkaata,Fayyadama makaa haasaa Afaan Oromoofi Afaan ...

Search AAU-ETD


Browse

My Account