AAU Institutional Repository

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Subject "Adeemsa Sirna Gaa’elaa Oromoo"

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Subject "Adeemsa Sirna Gaa’elaa Oromoo"

Sort by: Order: Results:

  • Hundee, Hayiluu (Addis Ababa University, 2016-07)
    Qorannoon kun mata-duree ‘Xiinxala Adeemsa Sirna Gaa’elaa Oromoo: Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu dha. Gaaffileen bu’uraa qorannichaa, immoo adeemsi sirna gaa’elaa Oromoo akka Shawaa Lixaa Aanaa Jalduutti maal fakkaata? Akaakuuwwan ...

Search AAU-ETD


Browse

My Account