AAU Institutional Repository

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Author "Wayyeessaa, Taarikuu"

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Author "Wayyeessaa, Taarikuu"

Sort by: Order: Results:

  • Wayyeessaa, Taarikuu (Addis Ababa University, 2008-07)
    Kaayyoon qorannoo kanaa adeemsa sirna Ekerdubbistuu Aanaa Gindabarat Ganda Dirree Faajjiitti kan argamu xiinxaluu kan jedhudha. Malli qorannichaa mala qulqullaa‟inaan yoo ta‟u tooftaaleen iddatteessuu qorannichaa immoo ...

Search AAU-ETD


Browse

My Account