AAU Institutional Repository

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Author "Taaddasaa, Girmaa"

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Author "Taaddasaa, Girmaa"

Sort by: Order: Results:

  • Taaddasaa, Girmaa (Addis Ababa University, 2017-08)
    Kaayyoon qorannoo kanaa faaruu shimalaa bifa dhiichisaan dhiyaatu qaaccessuudha. Mataduree kanarratti qorannoon akka gaggeeffamu ka‟umsa kan ta‟e: Faaruun shimalaa bifa dhiichisaan dhiyaatu carraa qorannoon bahee mul‟achuu ...

Search AAU-ETD


Browse

My Account