AAU Institutional Repository

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Author "Kadiir, Ganzabee"

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Author "Kadiir, Ganzabee"

Sort by: Order: Results:

  • Kadiir, Ganzabee (Addis Ababa University, 2017-08)
    Qorannoon kun mataduree “xiinxala afoola seenaa Haaji Aadam Saaddoo ibsan” irratti kan adeemsifameedha. Ka’uumsi qorannoo kanaas seenaan Haaji Aadam seenaa ummata Oromoo biratti jaalatamu ta’uuyyuu kanaan dura bifa mata ...

Search AAU-ETD


Browse

My Account