AAU Institutional Repository

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Author "Alamaayyoo, Abdataa"

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Author "Alamaayyoo, Abdataa"

Sort by: Order: Results:

  • Alamaayyoo, Abdataa (Addis Ababa University, 2017-08)
    Kaayyoon qorannoo kanaa, qaaccessa haala raawwii taph ijoollee Aanaa kokkossaarratti xiyyeeffate kan jedhu yoo ta‟u,Sababni qorannoon kun barbaachiseef, irraanfatamaa dhufuu tapha ijoollee kanneen sochii qaamaatiin ...

Search AAU-ETD


Browse

My Account