AAU Institutional Repository

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Author "Addunyaa, Girmaa"

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Author "Addunyaa, Girmaa"

Sort by: Order: Results:

  • Addunyaa, Girmaa (Addis Ababa University, 2017-08)
    Kaayyoon qorannoo kanaa asoosama ‘Dibaa’ jedhu keessatti fayyadama afaanii irratti xiyyeefachuun qaaccessu yemmuu ta’u, ka’umsi isaatis afoolafii aadaa Oromoo baayy’ee irratti qorannoon kan gaggeeffame yoo ta’u ogbarruu ...

Search AAU-ETD


Browse

My Account