AAU Institutional Repository

Browsing College of Humanities, Language Studies, Journalism & Communication by Author "Jaalataa, Taaddasee (PhD)"

Browsing College of Humanities, Language Studies, Journalism & Communication by Author "Jaalataa, Taaddasee (PhD)"

Sort by: Order: Results:

  • Caalaa, Mastuu (Addis Ababa University, 2019-08)
    Kaayyoon qorannoo kanaa qaaccessa dhimmoota dubartiifi dubartummaa afoola keessatti jiranirratti xiyyeeffata. Barruuleen qorannoo kana faana walittii dhufeenyaa qabaniis sakatta’amaniiru. ka’umsi qorannicha dubartummaan ...

Search AAU-ETD


Browse

My Account