Skip navigation
 

Thesis-Afaan Oromo, Literature and Folklore Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 63
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2016Qaaccessa Barreeffamoota Hojjettoota Mootummaa Waajjiraalee Mootummaa Godina Arsii Aanaa ColleeAmaanu`eel Alamaayyoo (PhD); Zawudee, Xilaahun
Jul-2016Qaacceessa Qabiyyee Mammaaksota OromOO Cimina Dubartoota Ibsan: Aanaa Ada'aattiGorsaa: Dastaa Dassaalany (PhD); Yewayinxajji, Daamxoo
Jul-2016Xiinxala Dhiyaannaafi Tooftaawwan Hiika Jechootaa Barsiisuu Barnoota Afaan Oromoo Kutaa KurnaffaaTolamaariyam Fufaa (Phd); Sisaay, Margaa
Jul-2016Qaaccessa Ga’umsa Qabiyyee Moodelaa Qormaataa Barnoota Afaan Oromoo Kutaa 10 Bara 2007Dinqeessaa Dheeressaa (obbo ); Xibabuu, Roorroo
Jul-2016Ogummaa Bareessuu Gabbifachuu Keessatti Rakkoolee Barattoota Kutaa 9ffaa Mudatan Adda Baasuu: Haala Mana Barumsaa Sadarkaa 2ffaa Garba GurraachaaTolamaaram Fufaa (Dr); Toleeraa, Tasammaa
Jul-2016Xiinxalaraawwii Sirnaayyaanaibsaa Kormaa Haala Qabatama Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dirree IncinniittiMulugeetaa Nagaasaa(Phd); Tigisti, Sadeessaa
Jul-2016Xiinxala Sirna Raawwii Araaraa Gondooroo Danuu: Kan Hawaasa Oromoo Gujii Aanaa Oddoo ShaakkisooMulgeetaa Nagaasaa (Phd); Taayyee, Tasfaayee
Jul-2016Xiinxala Fayyadama Hiika Masoo Godina Arsii Aanaa SuudeeAmaanu‟eel Alammaayyoo ( Dr); Sulxaan, Huseen
Jul-2016Xiinxala Waantota Dandeettii Barreessuu Barattoota Afaan Oromoo Kutaa 11ffaa Irratti Sababa Ta‟AnDinqeessaa Dheeressaa (obbo ); Siisaay, Siyyum
Jul-2016Qaaccessa Makaa Haasaa Haala Afaan Oromoofi Afaan Amaaraa Aanaa DarraaAdduunyaa Barkeessaa(obbo); Silashii, Abarraa
Jul-2016Xiinxaala Sirna Moggaasa Maqaa Oromoo GujiiMulugeetaa Nagaasaa(Dr); Shifarraaw, Kabbabaa
Jul-2016Xiinxala Gogeessa Sirna Gadaa Odaa BultumMulugeetaa Nagaasaa (PhD); Shamshaddiin, Jamaal
Jul-2016Xiinxala Moggaasa Maqaa Daa’immaniifi Bakkeewwan Aanaa WalisooMulugeetaa Nagaasaa (Phd); Seefuu, Tsaggaayee
Jul-2016Qaaccessa Weedduu Arrabsoo Fuudhaafi Heerumaa Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Amboorratti Kan XiyyeeffateMulugeeta Nagaasaa (Phd); Seefuu, Gaaddisaa
Jul-2016Qaaccessa Itti Fayyadama Malleen Dubbii Ogwalaloo Anaan’yaa KeessattiXilahuun Taliilaa (Phd); Ibsaa, Addunyaa
Jul-2016Xiinxala Qabiyyee Caaslugaa Kitaaba Barataa Kutaalee 11fi 12: Walitti Fufinsaafi Dagaagina Irratti XiyyeeffachuunDinqeessaa Dheerreessaa (Obbo); Dirribaa, Dabalee
Jul-2016Qaaccessa Fayyadama Afaanii Waldhabdee Abbaafi Ilmaa Jaarsummaan Furuu KeessattiAddunyaa Barkeessaa (obbo); Nageessoo, Duubee
Jul-2016Xiinxala Ayyaanafi Fakkoommiiwwan Sirna Raawwii Muuda Dirree Sheek Huseen Makonnin RaggaasaA DabaleeMulugeetaa Nagaasaa(Dr); Makonnin, Raggaasaa
Jul-2016Qaaccessa Qabiyyee Mirriysaa Godina Harargee Bahaa Aanaa BaddannooTola maaram Fufaa (PhD ); Kafyaalaw, Ijaaraa
Jul-2016Qaaccessa Asoosama ‘Aarsaa’ Fayyadama Afaanii Irratti XiyyeeffachuunAddunyaa Barkeessaa (obbo); Kadiraa, Alii
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 63
 next >