AAU Institutional Repository

Browsing by Author "Maammaa, Xahaa"

Browsing by Author "Maammaa, Xahaa"

Sort by: Order: Results:

  • Maammaa, Xahaa (2008, 2008-07)
    Kaayyoon qorannoo kanaa fayyadama Afaan Oromoo Mana Murtii aanaa Agaarfaa maal akka fakkaatu ibsuudha. Kaayyoo kana galmaan gahuuf mala qorannoo makaatti fayyadameera. Odeeffannoo karaa mala funaansa meeshaalee odeeffannoo ...

Search AAU-ETD

Browse

My Account